Kalendarium czyli moduł zarządzania wydarzeniami. Umożliwia gromadzenie i publikację informacji o zbliżających się jak i przeszłych wydarzeniach oraz stwarza możliwości ich porządkowania, grupowania, wprowadzania zadań (terminów) powtarzających się cyklicznie, definiowanie szablonów.

Kalendarium na stronie prezentowane jest w większości przypadków w postaci kartki z kalendarza z odpowiednim opisem - legendą, istnieje jednak wiele możliwości jego wizualizacji. Ustalenie cykliczności oraz zakresu czasowego wprowadzanych wydarzeń zaoszczędza czas administratora, poprzez wyeliminowanie dodawania jednego wydarzenia kilkukrotnie.

Możliwości i funkcje kalendarium:

  • publikacja informacji o wydarzeniach, terminach
  • możliwość ustalenia cykliczności zadania/wydarzenia
  • możliwość ustalenia zakresu czasowego zadania/wydarzenia
  • możliwość grupowania
  • możliwość ustalenia koloru dla danego wydarzenia
  • szybki intuicyjny interfejs administracyjny
  • różnoraka możliwość prezentacji na stronie internetowej
  • możliwość definiowania szablonu zadania