lsu.pl - pomoc poszkodowanym
 lsu.pl - pomoc poszkodowanym

W serwisie zaprezentowane zostały działania i cele Kacelarii Odszkodowawcze LSU, istniejącej od 2006 roku.
Pomoc obejmuje dochodzenie odszkodowań w zakresie:
  • Szkód osobowych,
  • Szkód majątkowych i komunikacyjnych,
  • Błędów w sztuce medycznej,
  • Wypadki przy pracy,
  • Odszkodowań dla rolników,
  • Programu finasowej pomocy poszkodowanym.

www.lsu.pl

Na potrzeby serwisu wykonano:
  • interaktywny mechanizm sprawdzania procentowego uszczerbku na zdrowiu
  • indywidualny projekt graficzny
  • wdrożenie i dostosowanie systemu zarządzania treścią