Administracja serwisem stworzonym na bazie systemu zarządzania treścią Geopard CMS jest zadaniem na tyle prostym, że z powodzeniem może być wykonywana przez personel nietechniczny. Elementem charakterystycznym systemu jest zarządzanie uprawnieniami osób zaangażowanych w administrowanie serwisem. W praktyce oznacza to, że możliwe jest stworzenie nieograniczonej ilości profili użytkowników różniących się prawami dostępu do poszczególnych działów serwisu i powiązanych z nimi modułów.

Administracja dynamicznego serwisu www często odbywa się przy udziale wielu osób, które potrzebują różnego rodzaju uprawnień do serwisu. W standardowej wersji system Geopard CMS wyróżnia poziomy:

  • administrator
  • redaktor
Drugi rodzaj uprawnień - redaktor - posiada szeroki wachlarz możliwości konfuguracyjnych i stwarza, między innymi, możliwośc ograniczenia dostepu tylko do wydzielonej części serwisu.

Najważniejsze korzyści zastosowanego rozwiązania:
  • Model uprawnień pozwala na tworzenie wielu użytkowników z różnymi prawami dostępu
  • Grupowanie użytkowników zarządzający portalem według uprawnień
  • Nadawanie praw do określonej czynności lub części serwisu umożliwia stworzenie czytelnego podziału obowiązków, a więc i ułatwia ich egzekwowanie
  • Profile uprawnień do poszczególnych działów portalu, mogą zostać przydzielane zgodnie z pełnionymi funkcjami w firmie
  • Nieograniczona ilość tworzenia kont użytkowników oraz profili uprawnień